český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
iBiotec priehľadné mazivo s hodnotou CODEX – NEOLUBE® AL 150 - iBiotec - Tec Industries
Last update: 2023/03/17 16:11

PRIĽNAVÉ MAZIVO CODEX

Mazivo certifikované podľa NSF H1 pre agropotravinársky priemysel (IAA)

Kvalita CODEX pre farmaceutický priemysel

Priehľadné, bez zápachu a bez chuti

Bez organoleptických účinkov

Vynikajúca odolnosť voči vode a pare

 

 

 

 

OPIS
Anorganický gél s antikoróznou prísadou. Plastické mazivo s vynikajúcou priľnavosťou, vhodné na mechanické súčiastky s nízkou rýchlosťou.

Kompatibilné so všetkými kovmi, termosetovými materiálmi, kompozitmi a elastomérmi.

 

OBLASTI POUŽITIA
Ložiská, kĺbové spoje.

Prevodové zariadenia, valčekové reťaze, reťaze s dlhým rozstupom, typu API, s dutými nitmi, Fleyerove reťaze, lamelové prevody, prevodovky s pevným prevodom, ozubené kolesá.
Ozubené prevody, priame prevody, čelné ozubené kolesá, závitovky.
Prenos informácií, vačky, zdvíhadlá.
Vodiace plochy, stĺpiky, klzné plochy.
Čerpadlá, ventily, kohúty s vonkajším závitom alebo s posuvným vekom.
Perkolátory, ohrievače vody, počítadlá, časové pečiatky, meracie zariadenia, námorné vybavenie, satelitná navigácia, miešacie tyčinky, miešače, drviče, lisy, odstredivky, sterilizátory, baliace stroje, poľnohospodárske zariadenia, baličky, kapsulovacie stroje, prebaľovacie stroje, lisovacie nástroje.
Všetky čisté mazania bez rizika znečistenia.
Montáž spojov.

Konzervárne, pekárne, výroba jemného pečiva, výroba sušienok, cukrárne.

Výrobne údenín, syrárne, bitúnky, krmivo pre zvieratá.

Priemyselné chladničky, pivovary, minerálne vody.

Vinohradnícke a vinárske prevádzky.

Expedičné firmy ovocia a zeleniny.

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI MAZIVA

VLASTNOSTI                         

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálny

Hladký, ťahavý

nm

Farba

Vizuálna

Bezfarebný

nm

Objemová hmotnosť pri 25 °C (pyknometer)

NF T 30 020

897

kg/m³

Trieda NLGI

NLGI

National Lubricating Grease Institute

2

Trieda

podľa schopnosti penetrácie

Mydlo/gél

Bio kvalita

Vlastnosti tuhých mazív

Bez

%

Schopnosť penetrácie pri 25 °C        

Bez zaťaženia                         

So zaťažením, po 60 cykloch           

So zaťažením, po 1000 cykloch            

So zaťažením, po 10 000 cykloch        

So zaťažením, po 100 000 cykloch       

NF ISO 2137 / ASTM 2176

 

 

 

265-295

265-295

265-295

285-315

290-320

 

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

1/10° mm

Bod odkvapnutia

Bod odkvapnutia, ak je vyšší ako 360 °C

NF ISO 2176 / ASTM D 566

 ASTM D 2265

Bez

Netaviteľné

°C

 

Nečistoty

> 25µm

> 75µm

> 125µm

FMTS 791 3005

 

0

0

0

 

 

nb/ml

FYZIKÁLNO–CHEMICKÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉHO OLEJA

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vlastnosti základového oleja

Minerálna

Kinematická viskozita pri 40°C       

Kinematická viskozita pri 100°C

NF EN ISO 3104

90

70

mm2/s

mm2/s

Index kyslosti

NF ISO 6618

0,0

mg KOH/l

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Odlučovanie oleja 7 dní pri 40 °C (potenie)

NF T 60 191

0

% hmotnosti

Odlučovanie oleja 24 hod. pri 41 kPa (tlakové potenie)

ASTM D 1742

4

% hmotnosti

Sulfítový popol

NF T 60 144

0,1

% hmotnosti

Test na medených prúžkoch

ASTM D 4048

1a

Hodnotenie

Oxidačná stabilita

ASTM D 942

5

psi

Straty odparením 22 h pri 121 °C

ASTM D 972

6

% hmotnosti

 

Strata odparovaním Noack

NF T 60 101

CEC L-40 A-93 

ASTM D5800

 

7

 

      % hmotnosti

Napučanie na elastoméroch

70 hod. pri 100 °C

ASTM D 4289,83

2,5

Rozmerová odchýlka v %

Teplotné rozsahy

Nepretržite

V špičke

 

 

-20 +150

-20 +160

               

°C

°C

Otáčkový faktor

n.dm

150 000

  mm.min-1

Záťažový test 4 ball N                       

Priemer odtlačku                  

Index zaťaženia pri zváraní

ASTM D 2266 / ISO 20 623

 

0,80

1600

 

mm

N

TIMKEN test

ASTM D 2509

20

Ib

Antikorózny test EMCOR   

Dynamický                                  

Statický      

 

NF T 60 135 

ISO DP 6294/ ASTM D 1743

 

0-1

1

        

         Hodnotenie      

Hodnotenie

Odolnosť voči vymývaniu vodou pri 80 °C

ASTM 1264

8

% hmotnosti

 

NÁVOD NA POUŽITIE
Po uvoľnení guľôčky v nádobke sprej niekoľko sekúnd pretrepávajte zdola nahor. Nastriekajte zo vzdialenosti 15 až 25 cm na súčasti, ktoré chcete ošetriť, v závislosti od ich veľkosti.

Nebezpečné v balení aerosól. Dodržiavajte predbežné opatrenia týkajúce sa používania, bezpečnostné vety nachádzajúce sa na obale, ako aj karty bezpečnostných údajov. Výhradne na profesionálne používanie.

 

BALENIA

Difúzory, nadstavce, uzávery, kapsuly, viečka

modré, zistiteľné a detegovateľné

 

 

 

 

 

 

    Sprej 650 ml 

      

Priehľadné mazivo, priľnavé, žiaruvzdorné, bez zápachu, chuti, bez organoleptických účinkov. Schválený podľa NSF H1. Odstrániteľné zariadenia sa dajú zistiť a detegovať. HACCP BRC8 IFS. kompatibilný s elastomérmi. mazivo Codex. bezfarebné mazivo. čisté mazivo. mazivo v kvalite pre styk s potravinami. mazivo pre styk s potravinami. mazivo určené pre styk s potravinami. mazivo v sprejovej nádobe určené na styk s potravinami. mazivo pre styk s potravinami v spreji. technické mazivo. priemyselné mazivo, mazivo CODEX, bezfarebné mazivo, čisté mazivo na styk s potravinami, mazivo na styk s potravinami, mazivo na styk s potravinami, aerosólové mazivo na styk s potravinami, mazivo na styk s potravinami v spreji, technické mazivo, mazivo na styk s potravinami v sprejovej nádobe. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Mazivo Codex, kartuša. Mazivo Codex, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

 

 

 

 

                  Plechovka 1 L

Priehľadné mazivo, priľnavé, žiaruvzdorné, bez zápachu, chuti, bez organoleptických účinkov. Schválený podľa NSF H1. Odstrániteľné zariadenia sa dajú zistiť a detegovať. HACCP BRC8 IFS. kompatibilný s elastomérmi. mazivo Codex. bezfarebné mazivo. čisté mazivo. mazivo v kvalite pre styk s potravinami. mazivo pre styk s potravinami. mazivo určené pre styk s potravinami. mazivo v sprejovej nádobe určené na styk s potravinami. mazivo pre styk s potravinami v spreji. technické mazivo. priemyselné mazivo, mazivo CODEX, bezfarebné mazivo, čisté mazivo na styk s potravinami, mazivo na styk s potravinami, mazivo na styk s potravinami, aerosólové mazivo na styk s potravinami, mazivo na styk s potravinami v spreji, technické mazivo, mazivo na styk s potravinami v sprejovej nádobe. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Mazivo Codex, kartuša. Mazivo Codex, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

    Kartuša 430 ml

Priehľadné mazivo, priľnavé, žiaruvzdorné, bez zápachu, chuti, bez organoleptických účinkov. Schválený podľa NSF H1. Odstrániteľné zariadenia sa dajú zistiť a detegovať. HACCP BRC8 IFS. kompatibilný s elastomérmi. mazivo Codex. bezfarebné mazivo. čisté mazivo. mazivo v kvalite pre styk s potravinami. mazivo pre styk s potravinami. mazivo určené pre styk s potravinami. mazivo v sprejovej nádobe určené na styk s potravinami. mazivo pre styk s potravinami v spreji. technické mazivo. priemyselné mazivo, mazivo CODEX, bezfarebné mazivo, čisté mazivo na styk s potravinami, mazivo na styk s potravinami, mazivo na styk s potravinami, aerosólové mazivo na styk s potravinami, mazivo na styk s potravinami v spreji, technické mazivo, mazivo na styk s potravinami v sprejovej nádobe. dodávatelia technických mazív. dodávatelia priemyselných mazív. výrobcovia technických mazív. výrobcovia priemyselných mazív. Mazivo Codex, kartuša. Mazivo Codex, sprej. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu.

Produkt pre agropotravinársky priemysel (APP)

Je v súlade s postupom alebo metódou HACCP

Analýza rizík, Kritické body na ich zvládnutie

ISO 22 000 CODEX ALIMENTARIUS

 

Kategória NSF: 

Mazivo H1: použiteľné v oblastiach výroby potravín. Použiteľný ako mazivo, protikorózne činidlo, prostriedok proti priľnavosti spojov zatvárania kadí, ako prostriedok na mazanie zariadení na miestach s možným stykom s potravinami.

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE